De zesdaagse bestaat uit zes wedstrijden welke in de verschillende clubs van het westen worden geschoten behalve eentje in de noordenbond bij NOH. Het reglement en de kalender word samengesteld door het bestuur van de Westerbond.

Deelname – gemiddelde.

Alle recurve schutters schieten tegen het gemiddelde van vorig jaar (voorbeeld : gemiddelde over de zes schietingen vorig jaar.) Deze worden niet meer herzien tijdens de wedstrijd, uitgezonderd nieuwe schutters krijgen hun gemiddelde na 3 wedstrijden. Idem voor compound schutters. Compound schiet op de grote tien.

Met het gemiddelde van de andere bonden zal geen rekening gehouden worden in de zesdaagse.

Ploegen

recurve x recurve / recurve x compound / compound x compound / 12m & 18 m zijn toegelaten . Jeugd moet ook de volledige inleg betalen.

Onkosten aan materialen

Tenzij grove nalatigheid van de inrichtende club kan geen enkele schutter aanspraak maken op enige vergoeding wat betreft zijn materiaal.

Inhalen is niet toegelaten. Men kan wel voorschieten op de trainingen van de club, of tweemaal schieten op de voorgaande schieting (hier telt dan de tweede schietbeurt als voorschietbeurt) en dit maximum twee wedstrijden. Deze worden met een V aangetekend, schiet men meer dan 2 wedstrijden voor dan kan men niet in aanmerking komen voor de overwinning .En dit in elke reeks. Ook individueel zal men geen aanspraak kunnen maken op de eerste plaats. Er dient ook een afspraak gemaakt te worden met de inrichtende club. Zonder afspraak mag de inrichtende club weigeren om voor te schieten.

Schietbeurten

Schietbeurten deelnemers gelieve op voorhand door te geven per email aan de des betrefende clubs, dit alleen al om schietingen niet te laten uitlopen tot in de nacht. Schutters die bv. Onregelmatige uren of niet op voorhand kunnen beslissen worden zeker niet geweigerd op de schietingen. Deze regel is voorzien enkel in uw eigen belang, gelieve hier de nodige aandacht aan te schenken aub. Voor de eerste schieting MVV gelieve bij voorinschrijving te melden of contact te maken bij MVV zelf. ( email [email protected]).

Inleg : De inleg bedraagt 5 euro voor 2 proefpijlen en 25 schot waarvan er 5 spurten zijn NL. 1é-7é-13é-19é-25é schot hiervan tellen de punten dubbel . Per doorgang zijn er 3 punten te verdienen.

Ziekte of afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid worden er 5 punten voor de betreffende schutter afgetrokken van de vorige wedstrijd, indien men beide afwezig is zullen er 2x 5 + nog eens 5 voor de ploeg worden afgetrokken dus een totaal van 15 punten . Om deze punten te krijgen moet men wel de inleg betalen van de gemiste wedstrijd.

Eindrangschikking

Deze word opgemaakt na zes wedstrijden . Om in aanmerking te komen voor de eindrangschikking moet men minstens aan vier wedstrijden hebben deelgenomen en zes wedstrijden betaald. Zoniet komt men niet in aanmerking voor de prijs en heeft men ook geen recht op terugbetaling van het inleggeld .

Prijzen

Inleg bedraagt 5 euro per schutter en de maatschappij welke verantwoordelijk is voor de aankoop van de prijzen (beurtrol) bekomt hiervan 4,5 euro per schutter per schieting een totaal van 27 euro per schutter. Deze club zorgt ook voor de 2 bekers voor de winnende ploegen. 0,50 euro gaat naar de uitmaker , dit voor de aankoop van de nevenprijzen.

Dagprijs : Er worden geen dagprijzen meer voorzien, het bedrag van deze prijzen zal integraal terug gespendeerd worden in de prijzentafel.

Hoogste schutter : Alle zes wedstrijden geschoten en dit op de voorziene dagen en uren voor alle categorieën

Hoogste veteraan: Men is veteraan vanaf 60 jaar op de dag dat de zesdaagse begint Gelieve dit de vermelden op het schietbriefje dit is gemakkelijker voor de uitmaker.. Hoogste veteraan komt niet in aanmerking voor hoogste schutter.